JÄÄTÄVÄ JÄTKÄ &

YMPÄRISTÖ

Jäätävä jätkä – kylmäasioissa edelläkävijöiden sukua

Vihreää kylmää

Kylmäalalla on meneillään yksi historian suurimmista muutoksista. Tietyt kylmäaineet poistuvat ja ala siirtyy EU-vaatimuksien myötä ympäristöystävällisempiin kylmäaineisiin. Yksistään elintarvikkeita myyvien kauppojen kylmälaitokset ja -laitteet on muutettava uusien EU-määräysten mukaisiksi vuoteen 2030 mennessä.

Investointi kylmätekniikkaan on sijoitus tulevaisuuteen

Kylmäaineiden ja kylmäalan ilmastovaikutukseen on keskityttävä nyt. Voiko nykyisiä kylmälaitteita käyttää enää tulevaisuudessa ja milloin ne on viimeistään vaihdettava uusiin ympäristöystävällisiin? Kysymys koskettaa lähes jokaista kiinteistöä, jossa käytetään kylmätekniikkaa.

Kylmäaineiden suhteen tällä hetkellä eletään siirtymävaihetta eli 2015 käynnistynyttä portaittaista HFC-kylmäaineiden alasajoa. Viimeisin vaiheista on vuoden 2020 alussa voimaantullut GWP-arvoltaan yli 2500 olevien kylmäaineiden markkinoille tuomisen kielto. HFC-aineiden alasajon tavoite on kylmäaineiden merkittävän ilmastovaikutuksen vähentäminen.

Uudet laiteratkaisut yleistyvät ja uusia kylmäaineita vaihdetaan vielä käyttökelpoisiin vanhoihin laitteisiin. Jäätävä jätkä otti jo vuosia sitten ensimmäisten joukossa haasteen vastaan. Hiilidioksiosaamisemme on paljon edellä kilpailijoita.

Jäästä syntyy tulevaisuus – energiansäästö, tehokkuus, ilmastohyödyt

Kylmälaite kerrallaan jäätävä jätkä edistää ilmastonmuutoksen torjuntaa. Kylmälaitteisiin investoitaessa huolehdimme samalla asiakkaan kanssa, etteivät jäähdytyksen kulut karkaa. Optimaalinen laiteratkaisu takaa, ettei energiaa kulu turhaan. Vanhojenkin laitteiden kokonaishyötysuhdetta voidaan parantaa esimerkiksi lisäämällä lämmöntalteenotto. Energiaoptimoinnilla voimme säästää merkittävästi asiakkaamme rahaa.

Kylmätekniikkaan laitettu raha on investointi tulevaisuuteen. Jotta sinä voit nukkua yösi paremmin.