palvelut

Sähkö

Sähköön liittyvät palvelut

  • Sähkösuunnittelu
  • Sähköurakointi
  • Sähköhuolto

Sähköistä suunnittelua, asennusta ja huoltoa

Jäätävä jätkä tarjoaa kokonaisvaltaista palvelua sähkötekniikan tarpeissa. Kylmälaiteasennuksien yhteydessä tarvitaan monesti myös luvanvaraisia sähkötöitä. Jäätävä jätkä hoitaa suunnitelman mukaiset sähkötyöt sähäkästi alusta loppuun urakoinnin tai huollon yhteydessä.

Sähkötyöt kaikkiin tarpeisiisi

Jätkä tekee sähkösuunnitelmia monenlaisiin kohteisiin, kuten myymälöihin, varastoihin sekä vaikkapa jakelukeskuksiin. Jätkällä on vaadittu Tukesin myöntämä S2-pätevyys.