palvelut

Sähkö

Sähköön liittyvät palvelut

  • Sähkösuunnittelu
  • Sähköurakointi
  • Sähköhuolto
  • Sähköautojen latauspisteet

Sähköistä suunnittelua, asennusta ja huoltoa
yrityksille sekä yksityisasiakkaille

Jäätävä jätkä tarjoaa kokonaisvaltaista palvelua sähkötekniikan tarpeissa. Kylmälaiteasennuksien yhteydessä tarvitaan monesti myös luvanvaraisia sähkötöitä. Jäätävä jätkä hoitaa suunnitelman mukaiset sähkötyöt sähäkästi alusta loppuun urakoinnin tai huollon yhteydessä.

Sähköautojen latauspisteiden asennus

Jäätävä jätkä suunnittelee, toimittaa sekä asentaa sähköauton latauspisteet vahvalla ammattitaidolla. Asennusta suunniteltaessa teemme tarkan selvityksen kohteen sähköjärjestelmistä sekä rakennamme tarvittaessa ohjaukset kuorman valvontaan, hallintaan ja seurantaan. Latauspisteen virheettömän asennuksen sekä turvallisen käytön varmistamme juuri uusituilla Metrellin mittalaitteilla.

Sähkötyöt kaikkiin tarpeisiisi

Jätkä tekee sähkösuunnitelmia monenlaisiin yrityskohteisiin, kuten myymälöihin, varastoihin sekä vaikkapa jakelukeskuksiin. Jätkällä on vaadittu Tukesin myöntämä S2-pätevyys. Lisäksi Jätkä palvelee yksityisasiakkaita mm. uima-altaiden sähköistyksissä tai muissa vastaavissa kotitalouksien tarpeissa.