palvelut

kylmä

Kylmäpalvelut

 • Kaupan kylmäjärjestelmät
 • Kylmäautomaatio- ja valvontaratkaisut
 • Energiaoptimointi
 • Kiinteistöjen jäähdytysjärjestelmät
 • Kylmiöt ja kylmähuoneratkaisut
 • Pakastehuone ja -varastot
 • Kylmäkonehuolto

Pidämme paikat kylmänä

Jäätävä jätkä on erikoistunut kaupan järjestelmiin ja kylmälaitteisiin liittyvään myyntiin sekä asennus- ja huoltotöihin. Teemme kaikki luvanvaraiset kylmälaiteasennukset mitä tarvitset.

Muista lakisääteiset velvoitteet kylmälaitteiden huollolle

Kaupan, kiinteistöjen ja teollisuuden kylmälaitteille on säädetty vuototarkastusvelvoite. Vuototarkastustiheyteen vaikuttaa sekä laitteen sisältämä kylmäaineen määrä että kylmäaineen ilmastoa lämmittävä vaikutus. Vain Tukesin rekisterissä olevat kylmälaiteliikkeet saavat tehdä vuototarkastuksia sekä huoltaa F-kaasupohjaisia kylmäaineita sisältäviä kylmälaitteita. Kylmälaitteen haltijan ja omistajan on huolehdittava vuototarkastusten teettämisestä määräysten mukaan. Jäätävä jätkä auttaa tarkastuksissa sekä laittaa huolto- ja tarkastuspäiväkirjasi kuntoon.

Kylmäalalla tarvitaan Tukesin hyväksyntä ja pätevyys. Nämä asiat ovat luonnollisesti jätkällä kunnossa.

Ylivoimaista kylmäosaamista

Mitä tarkoittaa kylmäala ja F-kaasut?
F-kaasut ovat fluorattuja kasvihuonekaasuja. Niillä korvataan otsonikerrosta heikentäviä aineita, joiden käytöstä on luovuttu. Tällaisia aineita ja kaasuja käytetään kylmäalalla mm.

 • kaupan kylmälaitteissa
 • jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteissa
 • ajoneuvojen ilmastointilaitteissa
 • sammutuslaitteistoissa

F-kaasuasetus rajoittaa asteittain käytössä olevien kylmäaineiden saatavuutta ja käyttöä.

Hiilidioksidi – tulevaisuuden kylmäaine?
Haitallisia kylmäaineita korvaavien, ympäristölle haitattomien kylmäaineiden kehittäminen jatkuu. Hiilidioksidi on tällä hetkellä varteenotettava ja riskitön ratkaisu. Hiilidioksidiin siirryttäessä koko järjestelmä on vaihdettava uuteen, mikä voi nostaa kylmälaitesaneerauksen kustannuksia. Edullisten käyttökulujen sekä pienemmän energialaskun ja hiilijalanjäljen ansiosta hiilidioksidijärjestelmä maksaa investoinnin takaisin laitteiston kokoonpanosta riippuen muutamassa vuodessa. CO2-jäähdytysteknologiaa kehitetään jatkuvasti, ja tulevaisuudessa hiilidioksidin jo valmiiksi edulliset ominaisuudet korostuvat entisestään.

Hoida kuntoon kylmälaitteet, joiden kylmäaine on pian laitonta

Kylmäaineiden käyttöä säätelevät asteittain yhä muuttuvat rajoitukset ja vaatimukset. Uuden laitteen hankintaa suunniteltaessa on tärkeää ottaa huomioon erittäin voimakkaisiin F-kaasuihin (GWP Global Warming Potential väh. 2500) vuodesta 2020 lähtien kohdistunut huoltokielto sekä F-kaasujen yleisen saatavuuden väheneminen.

Kysy tarkemmin jäätävältä jätkältä onko kylmälaitteesi kylmäaine ajan tasalla ja mitä seuraavaksi kuuluu tehdä.